Informacje dodatkowe

informacje na temat specjalności udziela jej opiekun dr hab. I.Rokach, prof. PŚk (p. B2.24).