Informacje podstawowe

Kogo kształcimy, wytłumaczenie normalnym językiem

W największym skrócie: jest to specjalność konstruktorska. Kształcimy nowoczesnych inżynierów-konstruktorów, posługujących się w swojej pracy zarówno programami CAD, jak i narzędziami symulacji komputerowej (programy CAE). Nowoczesny konstruktor jest osobą, która potrafi:

 • najpierw zbudować wirtualny prototyp nowej maszyny lub urządzenia, sprawdzić go w różnych warunkach i dobrać optymalne parametry techniczne (programy modelowania fizycznego)
 • wykonać dokumentację techniczną (programy CAD)
 • przeprowadzić ostateczną analizę konstrukcji (programy MES)
 • zaplanować i zaprojektować proces produkcyjny za pomocą obrabiarek sterowanych numerycznie i robotów (programy CAM, programowanie)

Wszystkie tę przedmioty znajdziesz w naszym programie zajęć. Ponieważ podstawowym narzędziem pracy nowoczesnego konstruktora jest komputer, dodaliśmy do tego programu niezbędne przedmioty informatyczne.

Podstawowe kierunki kształcenia

 1. Programy CAD Szczegóły 
 2. Programy CAE Szczegóły 
 3. Przedmioty informatyczne o ukierunkowaniu praktycznym (programowanie robotów, programowanie stron internetowych) oraz inne przedmioty niezbędne w pracy nowoczesnego inżyniera-konstruktora.

Zasady kształcenia

Zasady kształcenia dobrego inżyniera są znane od dawna:

 1. Minimum teorii
 2. Dużo przykładów, dużo praktyki
 3. Realny projekt

Staramy się kształcić naszych studentów właśnie w ten sposób.

Przedmioty specjalistyczne dla studentów studiów inżynierskich (5 i 6 semestr)

Semestr 5

 1. Metoda elementów skończonych - I (wykład - 30 godzin, laboratorium - 30 godzin)
 2. Programowanie robotów (wykład - 30 godzin, laboratorium - 15 godzin)

Semestr 6

 1. Komputerowe wspomaganie projektowania - II (laboratorium - 30 godzin, projektowanie - 15 godzin)
 2. Metoda elementów skończonych - II (wykład - 15 godzin, laboratorium - 30 godzin)
 3. Programowanie internetowe (wykład - 15 godzin, laboratorium - 15 godzin)
 4. Sterowniki cyfrowe i sieci przemysłowe wykład - 15 godzin, laboratorium - 30 godzin)
 5. UNIX i sieci komputerowe (laboratorium - 30 godzin)

Wiedza i poziom umiejętności studenta po 6 semestrze muszą być potwierdzone zdobyciem certyfikatów CSWA  i CSWA-S . W czasie 7 semestru wybrane osoby będą mieć możliwość zdobycia certyfikatów CSWP  oraz CSWPA-DT .

Prace magisterskie i projekty inżynierskie zamawiane

Naszym priorytetem jest praktyczne ukierunkowanie całego procesu kształcenia. Jednym z elementów tego są realne projekty wykonywane na zlecenie firm zewnętrznych, jako prace mgr. Od lat współpracujemy w tym kierunku z firmami KH Kipper , MAN Starachowice  oraz Tevor SA . Jesteśmy jedyną specjalnością na Wydziale, która od samego początku współpracuje z przemysłem w ten sposób.

Rok akademicki Ilość prac mgr zamawianych
2009/10 2
2010/11 5
2011/12 5
2012/13 3