Informacje podstawowe

"Systemy CAD/CAE" jest jedyną na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn specjalnością ściśle konstruktorską, nastawioną na pogłębione używanie programów CAD i CAE. Specjalność ta istnieje od 2008 roku po przekształceniu ze specjalności "Zastosowania Informatyki", która istniała od roku 1994. Razem ze specjalnością KWW, "Systemy CAD/CAE" należy do dwóch najbardziej popularnych specjalności na WMiBM.

Ważną cechą specjalności "Systemy CAD/CAE" jest próba realizacji tzw. Project Based Learning. Jest to opracowana w uniwersytecie Aalborg  metoda "nauczania przez projektowanie", uważaną za najbardziej efektywną metodę organizacji studiów na kierunkach technicznych. Od roku akademickiego 2016/17 studiowanie na specjalności jest połączone z obowiązkowym zdobywaniem międzynarodowych certyfikatów  firmy DS SolidWorks Corp.

Połączenie głębokiej wiedzy z realnymi umiejętnościami praktycznymi zdobytymi przy wykonaniu licznych projektów sprawia, że absolwenci specjalności od lat są najbardziej poszukiwanymi na rynku przede wszystkim przez duże koncerny międzynarodowe.

Car